Osnovne informacije

Milšped Slovenija

 

Milšped (Trzin, Slovenija) je fokusirana na transport punih i zbirnih utovara, ima funkciju huba za pošiljke iz Evrope. Efektivno pružamo usluge distribucije, uz prisustvo na velikom broju adresa, dnevne linije iz Evrope i povezanost sa Lukom Kopar peko svoje poslonice.

 

Milšped Slovenija je bitan ponuđač kompletnih integriranih logističnih rešenja u Sloveniji tako za slovenskuizvoznu industriju, autoindustriju kao i trgovinu. Poseban fokus je na sva globalna poduzeča koja imaju svoje aktivosti na  Balkanu i Milšped jim je sigurno glavni partner u inovativnim logističnim rešenjima.

 

Milšped Slovenija ima danas 140 zaposlenih, 20 kamiona za generalni cargo te 65 za prevoz automobila. Uradi na godišnjem nivoju preko 5500 carinskih deklaracija, 30000 pošiljka u medjunarodnom cestovnom prometu, 1500 TEU-sa godišnje te 400 pošiljka u avio prometu. Dostavi u domačoj distribuciji više od 32000 naloga godišnje.

 

Carinske aktivnosti se rade u tri izpostave: Ljubljana, aerodrom Brnik Ljubljana  te Kopar.

Glavne zbirne linije u izvozu: na dnevnom nivoju iz Grosuplja prema svim državama Balkana (Hrvatska, BiH, Srbija, CG,Makedonija, Kosovo, Albanija).

 

Glavne zbirne linije u uvozu: Iz svih Evropskih država do Slovenija, ponajviše iz Španjolske, Portugala, Italije,Francuske, Skandinavski država, Engleske, Nizozemske te Poljske.

Vlastita flota pa je produžena logistična ruka za slovenska izvozna poduzeča koji izvoze iz Slovenije u EU i obrnuto.

 

Milšped Slovenija je danas jedan od najbitnijih članova Milšped globalnog razvojnog tima te razvojnih timova svojih kupaca na području celovite i trajnostne logistike. U slovenskog logističnom prostoru pa predstavlja poverenja vrednog i kredibilnog partnera.

 

Kontakt i adrese 

 

Milšped Slovenija

Milsped doo

Sjedište: Kidričeva ul. 13

Adresa poslovanja: Industrijska cesta 3

SI-1290 Grosuplje, Slovenija

Tel. +386 1 55 55 441

Fax: + 386 1 33 09 942

E-mail: office.si@milsped.com

Pošaljite email lokalnoj poslovnici

Kliknite da nam pošaljete email

Pošaljite email