Carinsko Zastupanje

Osnovne informacije

Usluge konsaltinga, priprema dokumenata, podnošenje elektronske prijave, besplatno korišćenje bankarske garancije, uz naše veliko iskustvo u carinskom posredovanju i organizaciji, može vam pružiti brzo rešenje i efikasno carinjenje.

Carinsko Zastupanje

Sa iskusnim i obrazovanim osobljem koje uvek prati najsavremenije tehnologije i industrijske propise, mi spajamo potrebne carinske procedure i logističke propise sa inovativnim tehnološkim rešenjima kako bismo obezbedili prilagođene usluge tako da odgovaraju potrebama naših klijenata.
Naši carinski brokeri su osposobljeni da našim klijentima pruže integrisani logistički paket, uključujući čitav spektar prekograničnih carinskih brokera i konsultantskih usluga, međunarodnu špediciju, prekograničnu logistiku, distribuciju i skladištenje.
Carinski brokeri koriste najsavremenije alate i tehnologije za rešavanje svakog izazova-uvoza. Naš tim za saznaje sve o vašem poslovanju kako bi stekao važna, intimna saznanja o vašim operacijama i prirodi vaših pošiljki. Ovo sveobuhvatno istraživanje i otkrivanje nam omogućava da pružimo uslugu ’jedan na jedan’ sa prilagođenim rešenjima za vaše poslovanje .
Kompletna usluga carinskog posredovanja i konsaltinga čine

  • Bogato iskustvo u carinskom posredovanju
  • Licencirani carinski agenti
  • 150 carinskih operacija (rad / dan)
  • Carinska ispostava u svim zemljama Zapadnog Balkana
  • Carinska ispostava u Luci Koper
  • Najveća tranzitna garancija na Zapadnom Balkanu - 12.900.000 €

Ukoliko Vam je potrebna informacija, na raspolaganju smo Vam.