Automated Sortation System

Osnovne informacije

Kompanija Milšped postala je pionir na domaćem tržištu kada je reč o implementaciji robotizovane tehnologije u organizaciji skladišnog poslovanja. U skladu sa aktuelnim tržišnim zahtevima, Milšped grupa je pristupila usvajanju novih strategija i modernih tehnologija.

Početkom 2023. godine je pušteno u rad robotizovano skladište u Krnješevcima sa kapacitetom do 500.000 komada robe, a godinu dana kasnije Milšped Group pokreće novi sistem za inteligentno sortiranje uz pomoć autonomnih robota čime robotska divizija u skladištu raste na preko 100 robota koji učestvuju u skladišnim procesima.


Ovo fleksibilno inteligentno rešenje za sortiranje nalazi primenu za različiti portfolio proizvoda, uključujući e-commerce, kurirske usluge i sveobuhvatno snabdevanje tržišta kroz sve kanale distribucije robe omogućavajući time intergisanu logističku platformu prilagodjenu za e-commerce, koju nudi kompanija članica grupacije, M One.

Ovom inovacijom kao i nedavno uvedenim automatskim sistemom skladištenja i preuzimanja robe, Milšped Group je unapredio sistem odvajanja, pakovanja, sortitanja i isporuke robe naročito za e-commerce kompanije kojima je brzina i efikasnost ključna za svakodnevno poslovanje i odnose sa kupcima. Pored toga, robotizacijom se postiže značajno bolji kapacitet za skladištenje robe, uz pet puta veću produktivnost nego ranije, a nivo greške je sveden na minimum.

Prednosti nove, automatizovane skladišne tehnologije:
 • Brža obrada robe za isporuku
 • Veća tačnost u isporuci
 • Veće količine isporučene robe
 • 99,7% vremena efektnog rada
 • 24/7
 • Inteligentno razvrstavanje robe
 • Primenljivo za sve kanale distribucije robe (maloprodaje, veleprodaje i e-commerce kanala distribucije)
 • Rešenje za sezonska povećanja potražnje za isporukom robe (“black friday”, period praznika, kraj nedelje, kraj meseca)
 • Brža obrada prijema podataka o prijemu i isporuci robe
 • Efikasnije i efektivnije upravljanje povratnom logistikom
 • Efikasnije i efektivnije upravljanje zadovoljstvom krajnjih kupaca naših klijenata


  • S obzirom da Milšped Group može da obezbedi klijentima carinsko posredovanje i carinjenje robe, uz ovaj inovativni sistem za inteligentno sortiranje, proizvodi koje klijenti skladište u robotizovanom skladištu mogu biti dostavljeni njihovim kupcima istog dana, svega nekoliko sati nakon što stignu u skladište.
Milšped grupa svojim globalnim prisustvom na tri kontinenta i 15 različitih tržišta, nudi integrisane usluge u oblasti logistike i transporta, gde je osnovni princip poslovanja integracija klijenata i zaposlenih u jedan produktivan tim radi kontinuiranog podizanja kvaliteta i pružanja inovativnih rešenja realizacije logističkih usluga, uz primenu društveno odgovornog poslovanja. Sa više od 3.700 pouzdanih, stručnih i lojalnih kadrova i tradiciji dugoj više od 30 godina, Milšped grupacija kontinuirano gradi svoj uspeh i lidersku poziciju na tržištu.

Iskoristite priliku za unapređenje svog poslovanja, priključite se rešenjima budućnosti.

Ukoliko Vam je potrebna informacija, na raspolaganju smo Vam.